CO SE DĚJE?

V pondělí 11. září proběhla první schůzka Klubu v novém školním roce. Přivítali jsme nové členy a připravili jsme předběžný plán činnosti:

Nákup vybavení pro školní družinu

Vzhledem k tomu, že vybavení školní družiny je třeba neustále obnovovat a doplňovat, schválil Klub na potřebné nákupy v předchozím školním roce uvolnění částky 15 tis. Kč. Téměř třetina tohoto rozpočtu se přesunula k čerpání do aktuálního školního roku. Dále bude vybavení nakoupeno také z grantu od MČ Praha 13 (4 000 Kč).

Nákup odměn pro žáky a nákup materiálu na školní projektové dny

Klub schválil uvolnění částky 15 000 Kč.

Nákup knih do školní knihovny

Ve školním roce 2015/2016 Klub přispěl na vybudování školní knihovny. Na obnovu a doplnění knižního fondu Klub letos uvolnil částku cca 29 000 Kč. Knihy budou
nakupovány v průběhu školního roku dle aktuálních potřeb školy. 

Kofinancování školních programů prevence nežádoucího chování

Klub každoročně pomáhá škole tyto programy financovat, zpravidla částkou 12 – 15 tis. Kč.

Kofinancování projektu Bezpečná škola

Klub se zavázal k finanční pomoci škole ve výši 15 000 Kč.

Vánoční jarmark (7.12.)

Tradiční akce pořádaná ve spolupráci se školou.

Vánoční školní akademie (20.12., termín bude upřesněn)

Na této akci se Klub pravidelně podílí zajištěním pronájmu Spolkového domu, který bude hrazen z dotací od MČ Praha 13 (2 000 Kč) a z rozpočtu Klubu (cca 2 500 Kč).

Palačinkový běh (13.2., termín bude upřesněn dle aktuálního počasí)

Klub se tradičně podílí sponzorským zajištěním odměn pro účastníky a přípravou palačinek.

Zahradní jarní údržba

V minulých letech Klub finančně podpořil zahradní úpravy kolem školního hřiště a na školním dvoře. V loňském roce Klub financoval polovinu ceny jarní zahradní
údržby, druhou polovinu financovala škola (celková částka 20 000 Kč). Na tento školní rok Klub vyhradil na jarní zahradní údržbu částku 12 000 Kč.

Návštěva zahraničních partnerů (Erasmus, 12.-19.5.2018)

Klub pomůže zprostředkovat sponzorské dodání drobných dárků, tisk triček apod.

Fotogalerie: Návrh nové knihovny

Novinky

Jarní dění v Klubu

20.03.2017 16:58
Využití finančních prostředků z vánočního jarmarku, granty MČ Praha 13, vybavení školní družiny,...

Březnová schůzka Klubu

19.03.2017 17:12
Dne 6. 3. 2017 se v prostorách školy uskutečnila další schůzka Klubu s představiteli školy. V rámci...

Zápis z předvánoční schůzky Klubu

10.11.2016 08:41
V rubrice Dokumentů je publikován úplný zápis z poslední schůzky Klubu vkterá se mimo...

Zápis z první letošní schůzky Klubu

01.11.2016 21:50
V rubrice Dokumentů je publikován úplný zápis z první schůzky Klubu v novém školním...

Zápis z posledního jednání Klubu ve školním roce 201/2016

12.09.2016 09:29
V rubrice Dokumentů je publikován úplný zápis z poslední schůzky Klubu v uplynulém školním roce. V...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>