Grant od MČ Praha 13

28.05.2014 19:21

Klub přátel školy při ZŠ Mládí získal v letošním grantovém řízení od MČ Praha 13 příspěvek na dva projekty v celkové výši 7 000 Kč.

Na celoroční činnost Klubu jsme získali 5 000 Kč, které využijeme na doplnění školního knižního fondu pro 1. a 2. ročníky, na nákup vybavení pro školní družinu a na nákup sportovního vybavení pro 1. - 9. ročníky.

Další prostředky ve výši 2 000 Kč jsme získali jako příspěvek na školní vánoční akademii. Přidělené finanční prostředky použijeme na částečnou úhradu pronájmu Spolkového domu, kde se vánoční akademie tradičně koná.

Za poskytnuté finanční prostředky MČ Praha 13 velmi děkujeme.