Jarní dění v Klubu

20.03.2017 16:58

Využití finančních prostředků z vánočního jarmarku, granty MČ Praha 13, vybavení školní družiny, jarní slavnost, připravované projekty

Využití finančních prostředků z vánočního jarmarku

Byly zakoupeny nové lavice a stoly na školní dvůr (cca 32 000 Kč). Soupravy jsou již sestavené a připravené k používání.

Zbylé finanční prostředky (cca 9 000 Kč) jsou určeny na nákup knih do školní knihovny. Vzhledem k tomu, že zbylých prostředků není mnoho, schválil Klub navýšení částky o 20 000 Kč. Nákupy knih se budou realizovat postupně, dle aktuálních potřeb školy. Bude-li to v možnostech Klubu, bude po vyčerpání schválených prostředků uvolněna další částka.

Granty MČ Praha 13 pro rok 2017

Klub získal částku ve výši 6 000 Kč od MČ Praha 13 v rámci dotačního řízení pro rok 2017. Tato částka je určena na pronájem sálu na vánoční školní akademii a na nákup sportovních, výtvarných a jiných potřeb pro školní družinu.

Vybavení školní družiny

Vzhledem k tomu, že vybavení školní družiny je třeba neustále obnovovat a doplňovat, schválil Klub na potřebné nákupy uvolnění další částky, a to ve výši 15 000 Kč.

Jarní slavnost

Omlouváme se všem příznivcům oblíbené jarní slavnosti. Letos se, bohužel, z časových důvodů slavnost nebude konat.

Připravovaný projekt: „Angličtina na schodech“

Připravujeme oživení vstupního prostoru školy - čelní strany schodových stupňů budou polepeny barevnými pásy, na nichž budou vytištěna anglická slovíčka.

Připravovaný projekt: „Vylepšení vzhledu haly nové budovy“

Připravujeme návrh nového vzhledu haly - nové lavice, květináče, nástěnky, barvy atd. Přípravy se opět ujal ing. arch. Armić-Sponza, autor školní knihovny realizované v loňském školním roce.