Nová školní knihovna

12.11.2015 21:47

Vážení rodiče, milí přátelé naší školy,

na pozim roku 2013 zahájil Klub ve spolupráci se školou dlouhodobý projekt vybudování školní knihovny.

Naše škola knihovnu nemá – místo, které by vzhledem k rozšířené výuce jazyků doplňovalo vzdělávací proces, soustřeďovalo kvalitní jazykové učebnice a materiály a poskytovalo dětem možnost získávat nové informace, a to třeba i během velké dopolední přestávky. Takový prostor by byl pro děti přínosem, zvláště když škola v minulých letech výhodně získala poměrně rozsáhlý knižní fond.

Na začátku projektu byla výzva pro rodiče - hledali jsme architekty nebo projektanty, kteří by byli ochotni připravit projekt, a stavaře a truhláře, kteří by následně pomohli s realizací. Na výzvu reagovalo několik rodičů a začala příprava projektu, jejímž výsledkem byl návrh knihovny s ochozem autorů ing. arch. J. Armič-Sponzy a ing. arch. O. Kaluše.

V průběhu času se však ukázalo, že realizace tohoto návrhu by byla nesmírně naročná, ne-li nemožná, jak z hlediska zajištění všech potřebných povolení, tak z hlediska finančního.

Pan architekt tedy zpracoval návrh nový, jednoduchý, ale funkční. Přestože náklady na vybudování knihovny podle tohoto projektu nebudou malé, věříme, že bychom společnými silami mohli knihovnu v dohledné době vybudovat. Prvním vkladem na tuto akci bude výtěžek z kavárny a výtvarných dílen letošního vánočního jarmarku. 

Pokud se vám záměr vybudovat školní knihovnu líbí, můžete ho podpořit také finančním darem. Číslo účtu je: 2600792485/2010. Darovací smlouvu vám rádi připravíme.

Do dnešního dne máme pro tento projekt k dispozici díky výtěžku z vánočního jarmarku a vašim darům částku 72.000,- Kč.
Děkujeme!!