Poděkování

04.10.2015 21:34

Vážení rodiče, milí přátelé naší školy,

děkujeme vám za zaplacení členských příspěvků a za finanční dary, které jste v letošním školním roce věnovali na konto Klubu přátel školy. Celková částka ke 4. říjnu 2015 činí úžasných  98 700 Kč. Tyto peníze umožní Klubu pokračovat v zamýšlených aktivitách, které směřují ke zlepšování školního prostředí a studijních podmínek a k podporování aktivit žáků v naší škole. Ještě jednou děkujeme za důvěru, kterou jste Klubu přátel takto projevili, a těšíme se na letošní spolupráci.