Schůzka Klubu dne 12. 3. 2018

16.03.2018 10:03

V pondělí 12. 3. 2017 se uskutečnila první letošní schůzka Klubu, na které bylo mimo jiné odsouhlaseno nové znění Stanov, které byly upraveny dle požadavků Nového občanského zákoníku a také přizpůsobeny skutečnému aktuálnímu fungování spolku.

Dalšími body programu pak byly samozřejmě další plány společné práce pro děti v naší škole. Kompletní zápis ze schůzky naleznete v Dokumentech Klubu.