Schůzka zástupců tříd a volba výboru pro následující rok

13.10.2014 21:24

Dne 29.9.2014 se uskutečnila letos již druhá schůzka zástupců tříd a jedním z jejích úkolů byla volba vedení Klubu pro následující období. Přítomní jednohlasně zvolili vedení ve stejném složení, v jakém pracovalo vloni - předseda Jiří Vařeka, místopředsedkyně Vladana Adlerová, pokladník Martina Sionková.

Úplný zápis z jednání naleznete zde.