Zahajujeme nový projekt: Školní knihovna/modernizace vstupní haly

03.11.2013 13:57

Letos chceme naši činnost rozšířit a ve spolupráci se školou zahajujeme dlouhodobý projekt „Vybudování školní knihovny/modernizace vstupních prostor školy“.

Naše škola knihovnu nemá – místo, které by vzhledem k rozšířené výuce jazyků doplňovalo vzdělávací proces, soustřeďovalo kvalitní jazykové učebnice a materiály a poskytovalo dětem možnost získávat nové informace, a to třeba i během velké dopolední přestávky. Takový prostor by byl pro děti přínosem, zvláště když škola v minulých letech výhodně získala poměrně rozsáhlý knižní fond.

Vedení školy vybudování knihovny již dlouho zamýšlí – k dispozici je vhodný prostor, chybějí však finanční prostředky na potřebné úpravy. Učebna, ve které by knihovna mohla být zřízena, se nachází blízko vstupních prostor školy, proto vznikl nápad pokusit se spojit výstavbu knihovny s jejich úpravou a modernizací, aby byl vstup do školy pro děti i ostatní návštěvníky příjemný a více vypovídal o dění v naší škole.

Cílem první fáze projektu je zpracování projektové dokumentace a vyhledávání možných zdrojů financování.

Pro projekt Školní knihovna/modernizace vstupní haly hledáme:
  • rodiče projektanta/architekta pro zpracování projektové dokumentace včetně finanční rozvahy (ideálně sponzorsky, případně za symbolickou odměnu
  • rodiče ochotné pomoci při realizaci projektu (stavební, truhlářské, malířské aj. práce dle projektu, sponzoring, realizace projektu „na klíč“ apod.)

 

Máte-li zájem na projektu spolupracovat, a pomoci tak vylepšit studijní podmínky dětí, kontaktujte paní Vladanu Adlerovou, tel. 777 217 530 nebo e-mail vladana.adlerova@me.com.