Zápis z předvánoční schůzky Klubu

10.11.2016 08:41

V rubrice Dokumentů je publikován úplný zápis z poslední schůzky Klubu vkterá se mimo provozních témat věnovala zjeména přípravě již tradičního vánočního jarmarku, který se uskuteční 6. 12. 2016.