Závěr ze schůzky KPŠ ze dne 6.11.2013

07.11.2013 13:59

Ve středu 6.11.2013 v 17,30  se uskutečnila letošní druhá schůzka Klubu přátel školy, v jejímž rámci byly projednány a schváleny zejména následující body (úplný zápis ze schůzky bude k dispozici v sekci Dokumenty - Zápisy ):

Novým pokladníkem KPŠ byla zvolena paní Martina Sionková a dosavadní člence Martině Podešvové, která zastávala tuto funkci, děkujeme za její práci. Přítomní členové se také dohodli na tvorbě nových webových stránek v systému Webnode, které v okamžiku dokončení a odladění nahradí stávající nevyhovující stránky Klubu.

Dále se schůzka zabývala organizačními záležitostmi nadcházejího vánočního jarmarku a přítomní schválili účel využití výtěžku jarmarku jako příspěvek na akci kultivace školního pozemku. Předběžný projekt na tuto akci se pak stal předmětem širší diskuze.