Probíhající akce

Úprava haly v nové budově školy

Klub přátel školy ve spolupráci se ZŠ Mládí připravuje nový projekt: Úprava haly v nové budově školy.  Cílem projektu je lépe využít prostor, který hala poskytuje, a vizuálně prostor sjednotit. V rámci projektu by měly být vybudovány nové lavičky a zavěšené truhlíky, do nichž by měly...

Primární prevence rizikového chování

Ve školním roce 2012/2013 zástupci tříd rozhodli, že se Klub bude více podílet na školní koncepci primární prevence rizikového chování. Cílem koncepce je zprostředkovat a poskytnout všem žákům naší školy takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl, a omezit tak...