3. VÁNOČNÍ JARMARK

3. VÁNOČNÍ JARMARK

Dne 2.12. se uskutečnil již 3. ročník vánočního jarmarku. Chtěli bychom jménem Klubu poděkovat všem rodičům učitelům, vychovatelkám i ostatním zaměstnancům školy za jejich čas a za pomoc při přípravě i organizaci - bez této pomoci by se jarmark nemohl uskutečnit.

Letos se v dílnách, kavárně a šatně podařilo získat částku 30 692 Kč (vloni 28 130 Kč), které budou použity na nákup nových lavic na školní pozemek a na nákup dávkovačů pěnového mýdla na školní toalety.

Doufáme, že i letošní ročník proběhl bez výraznějších problémů a že si návštěvníci odnesli jen dobré zážitky.

Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům i hostům a těšíme se na setkání na dalších akcích Klubu.