Nová školní skalka

Nová školní skalka

Na konci května byla za školní budovou na dosud nevyužitém pozemku vystavěna školní skalka, o kterou se budou starat žáci v rámci hodin pracovních činnos

tí. V nejbližších dnech budou na skalce umístěny také naučné ornitologické panely, které doplní již instalované panely na školním hřišti. Všechny ilustrace na panelech vytvořily žákyně naší školy.

Tento pěkný nápad pedagogů se podařilo zrealizovat díky vytrvalé podpoře vedení školy, finanční pomoci ze strany MČ Praha 13 a také díky pomoci rodičů žáků naší školy (příprava a realizace projektu, materiální a finanční pomoc).

Skalce byla věnována letošní jarní slavnost, během níž mohli rodiče na její stavbu věnovat finanční dary. Výtěžek slavnosti dosáhl výše 29 678 Kč. K této krásné částce Klub přidal ještě další finanční prostředky ze svého rozpočtu. Máme radost, že jsme pomohli upravit další část školního pozemku.

 

Děkujeme všem rodičům, učitelům, zaměstnancům školy a ostatním přátelům naší školy za obrovskou materiální, finanční a organizační podporu.

Zvlášť bychom chtěli poděkovat žákům 5.B a jejich třídní učitelce Zdeňce Prokopové za velkorysý dar ve výši 1 000 Kč, který se rozhodli věnovat z výtěžku z vánočního jarmarku. 

Seznam všech dárců naleznete níže:

Klára Adlerová, Sára Benešová, Filipa Budinská, Helena Cianci, Christine Cianci, Julinka Čapková, Adéla Fořtová, Vincent Fryc, Filip Gärtner, Martina Hájková, Martina Hájková, pí. Hamplová, Prokop Hlaváč, Lukáš Hlaváč, Martin Houska, David Choi, třída III.C, Petra Jandošová, Denisa Kadlecová, Mikuláš Kandravý, pí.uč. Karvánková, p. Kepický, Linda Knapová, Alice Kodešová, Tadeáš Lorenz, Terezka Machová, Julie Málková, Julinka Martinčíková, Edita Martoníková, Sára Marušincová, Ema Marušincová, pí.uč. Matulová, Irena Mihulová, Klára Mikulíková, pí. Mráčková, Jitka Němcová, pí. Nevšímalová, Aneta Nguyen, Veronika Osmanová, pí. Pantoflíčková, Klára Prosmanová, Eliška Ransdorfová, Max Růžička, Klára Sionková, Tereza Smejkalová, pí. Sochorovská, Sam Sponza, Gábinka Stluková, Barbora  Strunová, Veronika Svačinová, Veronika Svačinová, Jan Szitányi, p. Šebele, Barbora Šimková, Adéla Šimšová, Amélie Škardová, Karolína  Šrámková, Eliška Šulcová, třída V.B, Anna Vařeková, Hynek Vodička, p. ředitel Vodička, Jolana Zavadilová, Radek Nápravník, Marek Pejsek, Radka Barancová.

Děkujeme!