Přispěli jsme...

Přispěli jsme...

Klub pravidelně přispívá na akce, které škola organizuje pro žáky naší školy:

1. Příspěvek na nákup odměn pro žáky, kteří se účastní vědomostních nebo sportovních soutěží, a pro žáky kteří se podílejí na organizačním zajištění školních akcí a projektů. Např.: projekt Podej mi ruku (žáci vyšších ročníků pomáhají prvňáčkům v prvních týdnech školní docházky v šatnách), projekt Videopohlednice z mého města (celostátní soutěž, kterou naše škola každoročně pořádá), školní projektový den Evropský den jazyků, Olympiáda Mláďat 2012,  projekt Ptáci v našich zahradách (výstupem projektu jsou naučné panely na školní zahradě, panely ilustrovaly žákyně naší školy), den otevřených dveří, školní turnaj v jo-jování aj.


2. Příspěvek na nákup materiálu a vybavení pro školu, např. učební pomůcky pro 1. stupeň, materiál na školní oslavu svátku Halloween, materiál na školní projektový den Evropský den jazyků, vysoušeče vlasů potřebné na školu v přírodě s plaváním, dárky a občerstvení pro zahraniční účastníky projektu Comenius aj.


3. Pronájmy a divadelní představení, např. pronájem Spolkového domu na školní vánoční akademii 2012, pronájem kulturního domu Mlejn na anglické divadlo pro žáky školy, divadelní představení pro 1. stupeň organizované v rámci školní koncepce prevence nežádoucího chování.


4. Vybavení pro školní družinu, např. společenské hry, výtvarný materiál, sportovní potřeby.

 

Naučné ornitologické panely v ZŠ Mládí

V pondělí 21.10.2013 proběhla vernisáž prvních šesti naučných ornitologických panelů umístěných na pozemku naší školy. Slavnostního otevření se zúčastnila paní Veronika Voldřichová z Občanského sdružení Ornita a starosta MČ Praha 13 pan David Vodrážka.

Nápad vytvořit naučné panely je vyvrcholením několikaleté spolupráce školy s občanským sdružením Ornita. Sedm zdatných a velmi talentovaných kreslířek (jinak žákyň 8. a 9. tříd) - Lucie Zindulková, Marie Šulcová, Kateřina Kováříková, Aneta Jarošová, Julie Fedivová, Klára Neumannová a Barbora Janošťáková - celý rok vytvářelo ilustrace na panely podle předloh RNDr. Jana Hoška. Celkem dívky namalovaly 75 obrázků. O tom, že to byly opravdu velmi zdařilé ilustrace, svědčí i fakt, že mohly být použity na ornitologické panely i ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy, kam byly všechny dívky pozvány na vernisáž a kde se jim dostalo také ocenění.

Realizaci naučných ornitologických panelů podpořila MČ Praha 13 a občanské sdružení Ornita. Klub přátel školy se postaral o odměnu ilustrátorek poukázkami do výtvarných potřeb Altamira.

Zde ke zhlédnutí video ze slavnostního otevření

Fotogalerie: Přispěli jsme...