Školní knihovna

Školní knihovna

Dlouhodobý projekt vybudování školní knihovny začal Klub přátel školy ve spolupráci se školou připravovat na podzim roku 2013.

Na začátku projektu byla výzva pro rodiče - hledali jsme architekty nebo projektanty, kteří by byli ochotni připravit projekt, a stavaře a truhláře, kteří by následně pomohli s realizací. Na výzvu reagovalo několik rodičů a začala příprava projektu, jejímž výsledkem byl návrh knihovny s ochozem autorů Ing. arch. J. Armič-Sponzy a Ing. arch. O. Kaluše.

V průběhu času se však ukázalo, že realizace tohoto návrhu by byla nesmírně náročná, ne-li nemožná, jak z hlediska zajištění všech potřebných povolení, tak z hlediska finančního. 

Pan architekt Armič-Sponza tedy připravil nový, jednoduchý, ale funkční návrh (viz fotogalerie níže). Předpokládané náklady ani podle tohoto projektu nebyly malé, nicméně rozhodli jsme se pokusit se shromáždit dostatečné množství finančních prostředků, aby se projekt podařilo dokončit. To se skutečně podařilo a knihovna byla slavnostně otevřena 13. června 2016.

Autor projektu: ing. arch. Josip Armič-Sponza
Doba trvání rekonstrukce: únor – květen 2016


Provedené práce: elektrikářské (nová svítidla), podlahářské (nové PVC), malířské, truhlářské

Finanční zdroje: výtěžek z jarmarku 2015, finanční dary od rodičů, rozpočet Klubu přátel školy

Celkové náklady: 185 121 Kč

Využití a provoz:

V dopoledních hodinách slouží nová učebna především jako studovna při výuce jazyků a při školních a žákovských projektech – jsou zde umístěny jazykové učebnice, slovníky a jiné výukové materiály. Ostatní uložené knihy jsou ze staršího školního knižního fondu, které dosud neměly své místo a využití. Knižní fond bude škola postupně obnovovat a rozšiřovat dle aktuálních finančních možností, potřeb a zájmu žáků.

V odpoledních hodinách bude nová učebna ve zkušebním provozu jako knihovna – prozatím v pondělí a ve čtvrtek od 15,30 do 16,30 hod. V této době mohou žáci využít nový prostor jako studovnu, případně si zapůjčit některou z knih domů.

Škola by ráda využila prostor v maximální možné míře, samozřejmě v závislosti na finančních a personálních možnostech. V této věci bude škola prověřovat možnosti grantů, které bude MŠMT vypisovat v průběhu roku 2016 (např. Čtenářské kluby na období 2016-18). Klub přátel školy bude pro podporu provozu rovněž průběžně hledat možné finanční zdroje.

Přestože nová studovna/knihovna nemůže v žádném případě konkurovat např. blízké městské knihovně a jejím službám, neboť její rozměry jsou velmi limitující, podařilo se vybudovat prostor, v němž mají žáci ke knihám a informacím mnohem blíž než dosud.

Poděkování:

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu architektovi Armič-Sponzovi za projekt i za stavební dozor, kterému nezištně a bez nároku na honorář věnoval svůj čas. Děkujeme také všem zaměstnancům školy, kteří byli při realizaci nápomocni.

Dále bychom rádi poděkovali všem, kteří věnovali finanční dar:
Ciznerovi (3 000,-)
Jan Kubíček (15 000,-)
Jarmila Kruseová (10 000,-) 
Natalia Migel (1 000,-) 
Novákovi (3 000,-)
Natália Szitányi (2 000,-) 
Helena Tabakovová (500,-) 
Norbert Tlustý (1 000,-) 

Velký dík patří samozřejmě také všem rodičům, kteří výstavbu knihovny podpořili prostřednictvím členských příspěvků a vysokou účastí na vánočním jarmarku.