Společně nás baví svět 2015

Společně nás baví svět 2015

I v letošním roce jsme se zapojili do grantových řízení MěÚ Praha 13 s celoročním programem podpory výuky a aktivního využití volného času našich dětí. Na základě potřeb školy jsme v únoru tohoto roku prezentovaji projekt s celkovými náklady 28.000,- Kč. Celkově požadovaná částka grantu byla 20.000,- Kč. Díky zdlouhavému schvalování rozpočtu městské části bylo o výši příspěvku rozhodnuto až v červnu a byla nám tradičně přiznána částka 3.000,- Kč. 

Klub je momentálně shcopen zbylou část projektu financovat z vlastních zdrojů. V červnu bylo již v rámci tohoto programu zakoupeno sportovní náčiní pro venkovní vyžití družiny a byla uspořádána sbírka použitých společenských her. Výsledky této akce vyhodnotíme ve spolupráci se školou v měsíci září a rozhodneme o vynaložení zbylých prostředků v rámci navrženého projektu dle aktualizovaných potřeb školy.

Děkujeme tímto Městské části Praha 13 i vám, rodičům a přátelům školy, za podporu.