Vánoční jarmark 2012

Vánoční jarmark 2012

Děkujeme všem,

kteří svou účastí na prvním vánočním jarmarku podpořili snahu dětí připravit příjemné předvánoční odpoledne, a také všem rodičům, kteří pomohli jarmark zajistit organizačně a materiálně. Děkujeme všem učitelům a ostatním pracovníkům školy, kteří s dětmi jarmark připravovali a poskytli pro tuto akci příjemné zázemí.

Díky vašemu zájmu a podpoře získal Klub na jarmarku krásnou částku: 20 773 Kč, která byla předána škole na nákup sportovních potřeb: vybavení na florbal, sálovou kopanou, pingpong, badminton, trampolína aj.

 

 

Fotogalerie: Vánoční jarmark 2012