Ukončené akce

Vánoční jarmark 2017

Ve čtvrtek 7.12.2017 se uskutečnil 6. ročník vánočního jarmarku. Každá třída si opět připravila stánek, kde nabízela vlastnoručně vyrobené vánoční předměty. Dobrovolníci z řad rodičů připravili výtvarné dílny: zájemci si mohli vyrobit ozdobu z korálků, vánoční svícen, věnec na dveře, ozdobit...

Školní knihovna

Dlouhodobý projekt vybudování školní knihovny začal Klub přátel školy ve spolupráci se školou připravovat na podzim roku 2013. Na začátku projektu byla výzva pro rodiče - hledali jsme architekty nebo projektanty, kteří by byli ochotni připravit projekt, a stavaře a truhláře, kteří by následně...

Společně nás baví svět 2015

I v letošním roce jsme se zapojili do grantových řízení MěÚ Praha 13 s celoročním programem podpory výuky a aktivního využití volného času našich dětí. Na základě potřeb školy jsme v únoru tohoto roku prezentovaji projekt s celkovými náklady 28.000,- Kč. Celkově požadovaná částka grantu byla...

Nová školní skalka

Na konci května byla za školní budovou na dosud nevyužitém pozemku vystavěna školní skalka, o kterou se budou starat žáci v rámci hodin pracovních činnos tí. V nejbližších dnech budou na skalce umístěny také naučné ornitologické panely, které doplní již instalované panely na školním hřišti....

Jarní slavnost 2015

 JARNÍ SLAVNOST V úterý 31.3.2015 se v naší škole uskutečnila již druhá jarní slavnost, kterou ve spolupráci se školou, Golf Clubem Praha a Bricks4Kidz organizoval Klub přátel školy. Slavnost měla bohatý program: velikonoční výtvarné dílny, ukázku výuky...

Vánoční školní akademie

Ve středu 17. prosince 2014 se ve Spolkovém domě uskutečnila tradiční školní vánoční akademie, na níž vystoupili žáci 3.-9. tříd. Pronájem sálu finančně zajistil Klub přátel školy ve spolupráci  s MČ Praha 13. Za příspěvek MČ velmi děkujeme. Stejně jako v loňském roce pomáhali...

Návštěva žáků a učitelů z partnerské školy v Rakousku 2. - 6. června 2014

Děkujeme všem rodičům, kteří společně s námi materiálně či finančně podpořili pobyt žáků a učitelů z partnerské školy v rakouském Gross Sankt Florianu v naší škole. Dárky a finanční prostředky, které jste věnovali, pomohou škole připravit zajímavý program, a rozvíjet tak...

Grantové řízení 2014

Klub přátel školy při ZŠ Mládí získal v letošním grantovém řízení od MČ Praha 13 příspěvek na dva projekty v celkové výši 7 000 Kč. Na celoroční činnost Klubu jsme získali 5 000 Kč, které využijeme na doplnění školního knižního fondu pro 1. a 2. ročníky, na nákup vybavení pro školní...

Vánoční školní akademie 2014

Ve středu 17. prosince 2014 se ve Spolkovém domě uskutečnila tradiční školní vánoční akademie, na níž vystoupili žáci 3.-9. tříd. Pronájem sálu finančně zajistil Klub přátel školy ve spolupráci  s MČ Praha 13. Za příspěvek MČ velmi děkujeme. Stejně jako v loňském roce pomáhali...

Vánoční zpívání 1. a 2. tříd

V pondělí 8. prosince v podvečer zavládla na školním hřišti příjemná předvánoční atmosféra. Žáci 1. a 2. tříd zde pod vedením svých učitelek zpívali a recitovali pro své rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády. Děkujeme všem učitelkám i dětem za příjemný zážitek a všem...

1 | 2 >>