Ukončené akce

Školní knihovna

Dlouhodobý projekt vybudování školní knihovny začal Klub přátel školy ve spolupráci se školou připravovat na podzim roku 2013. Na začátku projektu byla výzva pro rodiče - hledali jsme architekty nebo projektanty, kteří by byli ochotni připravit projekt, a stavaře a truhláře, kteří by následně...

Společně nás baví svět 2015

I v letošním roce jsme se zapojili do grantových řízení MěÚ Praha 13 s celoročním programem podpory výuky a aktivního využití volného času našich dětí. Na základě potřeb školy jsme v únoru tohoto roku prezentovaji projekt s celkovými náklady 28.000,- Kč. Celkově požadovaná částka grantu byla...

Nová školní skalka

Na konci května byla za školní budovou na dosud nevyužitém pozemku vystavěna školní skalka, o kterou se budou starat žáci v rámci hodin pracovních činnos tí. V nejbližších dnech budou na skalce umístěny také naučné ornitologické panely, které doplní již instalované panely na školním hřišti....

Jarní slavnost 2015

 JARNÍ SLAVNOST V úterý 31.3.2015 se v naší škole uskutečnila již druhá jarní slavnost, kterou ve spolupráci se školou, Golf Clubem Praha a Bricks4Kidz organizoval Klub přátel školy. Slavnost měla bohatý program: velikonoční výtvarné dílny, ukázku výuky...

Vánoční školní akademie

Ve středu 17. prosince 2014 se ve Spolkovém domě uskutečnila tradiční školní vánoční akademie, na níž vystoupili žáci 3.-9. tříd. Pronájem sálu finančně zajistil Klub přátel školy ve spolupráci  s MČ Praha 13. Za příspěvek MČ velmi děkujeme. Stejně jako v loňském roce pomáhali...

Návštěva žáků a učitelů z partnerské školy v Rakousku 2. - 6. června 2014

Děkujeme všem rodičům, kteří společně s námi materiálně či finančně podpořili pobyt žáků a učitelů z partnerské školy v rakouském Gross Sankt Florianu v naší škole. Dárky a finanční prostředky, které jste věnovali, pomohou škole připravit zajímavý program, a rozvíjet tak...

Grantové řízení 2014

Klub přátel školy při ZŠ Mládí získal v letošním grantovém řízení od MČ Praha 13 příspěvek na dva projekty v celkové výši 7 000 Kč. Na celoroční činnost Klubu jsme získali 5 000 Kč, které využijeme na doplnění školního knižního fondu pro 1. a 2. ročníky, na nákup vybavení pro školní...

Vánoční školní akademie 2014

Ve středu 17. prosince 2014 se ve Spolkovém domě uskutečnila tradiční školní vánoční akademie, na níž vystoupili žáci 3.-9. tříd. Pronájem sálu finančně zajistil Klub přátel školy ve spolupráci  s MČ Praha 13. Za příspěvek MČ velmi děkujeme. Stejně jako v loňském roce pomáhali...

Vánoční zpívání 1. a 2. tříd

V pondělí 8. prosince v podvečer zavládla na školním hřišti příjemná předvánoční atmosféra. Žáci 1. a 2. tříd zde pod vedením svých učitelek zpívali a recitovali pro své rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády. Děkujeme všem učitelkám i dětem za příjemný zážitek a všem...

3. VÁNOČNÍ JARMARK

Dne 2.12. se uskutečnil již 3. ročník vánočního jarmarku. Chtěli bychom jménem Klubu poděkovat všem rodičům učitelům, vychovatelkám i ostatním zaměstnancům školy za jejich čas a za pomoc při přípravě i organizaci - bez této pomoci by se jarmark nemohl uskutečnit. Letos se v...

1 | 2 >>