Schůzka Klubu

02.03.2015 18:00

Další plánovaná chůzka Klubu se uskuteční 2. března v 18:00 v přízemí nové budovy. Hlavními body jednání bude příprava a organizace Jarní slavnosti, výběr dodavatele na nové lavice a stoly pro družinu na venkovní hřiště, zpráva o novém grantovém řízení, úprava vstupních prostor, situace ohledně rekonstrukce školních toalet a další.