O Klubu přátel školy při ZŠ Mládí

Klub sdružuje rodiče žáků, přátele školy a učitele a snaží se rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci. Organizuje a podporuje akce pro žáky, vyhledává sponzory a získává finanční prostředky na vylepšování materiálních podmínek pro výuku a modernizaci školního prostředí. Přispívá na nákup odměn pro žáky, kteří se účastní vědomostních, sportovních a jiných akcí, na nákup materiálu pro projektové dny, pronájmy sálů, na nákup sportovního vybavení, podporuje školní projekty prevence rizikového chování.

Naši činnost můžete podpořit:

  • Aktivní účastí na přípravě a organizování našich akcí. Třídy mají v Klubu své zástupce, kteří mají právo aktivně se podílet na rozhodování v Klubu. Zástupci jsou ve třídách voleni zpravidla na prvních třídních schůzkách. V průběhu roku ale samozřejmě uvítáme i další zájemce o práci v Klubu.

  • Zprostředkováním zajímavých kontaktů, vyhledáváním sponzorů a vhodných grantů.

  • Nabídkou vašich profesních zkušeností - vítány jsou řemeslnické i jiné profese (malíři, truhláři, zahradníci, fotografové apod.)

  • Finančním darem - číslo účtu je: 2600792485/2010. Darovací smlouvu Vám rádi připravíme.

  • Nápady na další projekty, které vylepší studijní prostředí našich dětí.

Chci se stát členem Klubu:

  • vyplňte přiložený formulář nebo adekvátní text zašlete e-mailem na msionkova@seznam.cz
  • částku 300 Kč pošlete hotově po dítěti s formulářem třídní učitelce nebo proveďte bezhotovostní úhradu na účet Klubu č.: 2600792485/2010

Chci Klub podpořit finančně bez vzniku členství:

  • vyplňte přiložený formulář nebo adekvátní text zašlete e-mailem na msionkova@seznam.cz
  • částku pošlete hotově po dítěti s vašimi identifikačnímu údaji (jméno, bydliště, podpis) třídní učitelce nebo proveďte bezhotovostní úhradu na účet Klubu č.: 2600792485/2010 (zde není třeba další identifikace).