ZŠ Mládí

www.zsmladi.cz/

Dnešní Základní škola Mládí byla vystavěna obcí Stodůlky – Motol – Chaby v roce 1908 díky příspěvku rakousko-uherského císaře František Josef I. k šedesátiletému jubileu jeho panování. Škola měla 5 učeben, 1 tělocvičnu, sborovnu a byt řídícího učitele.

Od roku 1918 stále stoupal počet žáků. Zvláště ve druhé polovině 50. let navštěvovaly školu silné poválečné ročníky, takže školní budova zvýšenému počtu dětí nestačila. Situaci vyřešila až přístavba nové budovy. Při té příležitosti se opravila školní budova z roku 1908.

Od svého vzniku nesla škola různé názvy – Jubilejní škola císaře Františka Josefa I., Obecná škola, Měšťanská škola, Osmiletá střední škola, Jedenáctiletá střední škola, Základní devítiletá škola. Velký zlom v životě školy nastal v roce 1983, kdy byla Základní devítiletá škola převedena do nově postavené sídlištní školy v Kuncově ulici. Do školy v Mládí bylo umístěno Střední odborné učiliště elektrotechnické.

V září 1989 je obnovena Základní škola v ulici Mládí. Velký podíl na tom, že se škola Mládí vrátila do svých prostor, měli místní obyvatelé Stodůlek, kteří prosazovali, aby škola opět navázala na dlouholetou předchozí tradici.
Nastalo období podstatných materiálních přeměn školy, kterou financoval Úřad MČ Prahy 13 a Magistrát hl. m. Prahy. Došlo k významné celkové rekonstrukci, oplocení pozemku, je vybudována moderní školní kuchyně s jídelnou, tělocvična a počítačová pracovna.
Od roku 2000 je škola v právní subjektivitě a v roce 2001 došlo ke změně názvu školy, který v současnosti zní: „Základní škola, Praha 13, Mládí 135“.
Od počátku 90. let se škola orientuje na výuku cizích jazyků a získala v této oblasti značné renomé. V současné době se zde angličtina vyučuje od 1. třídy a od 6. třídy je zařazen druhý cizí jazyk – francouzský nebo německý. Škola klade důraz na komunikativní přístup k žákům. Ti se tedy hned od začátku učí nejen jazyk vnímat, ale naučené jazykové znalosti ihned používat.
V letech 2007 a 2008, kdy všechny základní školy vypracovávaly svůj vlastní školní vzdělávací program, pedagogický sbor školy vytvořil Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který byl nazván ‚Co se v Mládí naučíš‘ a který vychází z bývalého Vzdělávacího programu Základní škola – rozšířená výuka jazyků.

Více informací naleznete na webových stránkách ZŠ Mládí v záhlaví tohoto textu.

[zdroj: webové stránky ZŠ Mládí]