30. 10. 2017

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí

pondělí 30.10.2017, 18:00 hod.

Přítomni za Klub: J. Vařeka, V. Adlerová, M. Sionková, M. Ždánský, K. Frycová, Z. Kadlecová, S. Skřičková, V. Kašparová, K. Hladěnová, R. Belatková, M. Novotná, M. Sgariboldi, J. Sichel, R. Mazáčková, M. Semrádová, J. Fröhlichová, Š. Armič-Sponza, R. Šebestová, K. Michalíčková
Přítomni za školu: p. řed. Vodička, pí uč. Kučerová

1.  Členské příspěvky a finance

Na letošní školní rok se prozatím podařilo získat formou členských příspěvků a darů 101 500 Kč. Letos má Klub 226 členů. K dnešnímu dni má Klub prostředky na investice (kromě účelově vázaných prostředků) ve výši 89 tis. Kč.

2. ŠD – nákup z grantu

Školní družina využila částku 4 000 Kč (sportovní vybavení), které Klub získal v dotačním řízení od MČ Praha 13. Vyúčtování grantu běží, bude odevzdáno v termínu (listopad 2017).

3. Nákup knih do školní knihovny

V loňském šk. roce Klub uvolnil částku 20 000 Kč na nákup knih do školní knihovny. Na nákup knih jsou také určeny prostředky, které zbyly z vánočního jarmarku po nákupu lavic a stolů. Celková částka, kterou škola může na nákup knih čerpat, je 28 928 Kč. Orientační seznam plánovaných nákupů byl zástupcům tříd rozeslán koncem minulého školního roku. Paní Prunerová zprostředkovala možnost nakoupit knihy přes distributora, který má velmi výhodné ceny a školám navíc poskytuje slevy (www.beletrie.eu). Škola objednala knihy za 20 972 Kč (dodáno). Knihy, které distributor neměl k dispozici, škola objednala u Neoluxoru za 2 323 Kč (dodáno). Celkem škola nakoupila v této fázi knihy za 23 295 Kč. 

Bylo domluveno, že nákup knih bude probíhat průběžně dle finančních možností Klubu. Prosíme školu, aby připravila seznam literatury do další etapy nákupu (anglické tituly se slevou je možné koupit na  https://englishbooks.cz/).

4. Vylepšení květinové výzdoby v hale

Téma jsme otevřeli v loňském školním roce a jeho řešení se ujal pan architekt Armič-Sponza. V tuto chvíli má truhlář k dispozici výkresy a během tohoto týdne připraví finanční nabídku. Na projekt bylo prozatím schváleno uvolnění 50 000 Kč. Zároveň bylo na minulé schůzce Klubu domluveno, že výtěžek z letošního jarmarku bude určen právě na tento projekt. Náhledy, které připravil pan architekt, budou rozeslány prostřednictvím třídních učitelů všem rodičům spolu s informací o plánové úpravě haly a s žádostí o pomoc s  přípravou jarmarku – rozesíláno v průběhu příštího týdne. Náhledy budou umístěny také na webu Klubu a na klubové nástěnce.

Odkazy ke stažení:
Náhledy za denního světla a v umělém osvětlení

Výrobní skici

Animace postupu 1

Animace postupu 2

5. Příprava vánočního jarmarku 7.12., 15:30-18:00 hod.

Koordinace ze strany školy: pí uč. Kučerová

Předběžný začátek příprav ve 14 hodin.

Starší žáci pomohou při přípravě a úklidu prostor.

Kavárna bude umístěna ve školní jídelně, posezení bude kromě toho ještě v přilehlé učebně a v hale školy.

Šatna bude ve školní knihovně.

5 výtvarných dílen ve 3 učebnách v 1. patře nové budovy.

Stánky tříd v učebnách v přízemí, v 1. a 2. patře nové budovy.

Orientační plánek připraví škola. Jeho vytištění a rozmístění zajistí Klub.

Pan ředitel se pokusí zajistit policejní hlídku v době konání jarmarku.

Pí Adlerová připraví výzvu pro rodiče se žádostí o pomoc s přípravou a organizací jarmarku. Přílohou bude stručná informace o nových lavičkách a náhledy připravené p. arch. Armič-Sponzou. Cca 10 dní před jarmarkem bude rozeslána pozvánka s programem.

V šatně budou umístěny náhledy nových laviček - připraví Klub.

Potřebné počty dobrovolníků:

Výzdoba vestibulu 1.12., 8.00 hod.:
M. Sgariboldi, K. Frycová, R. Belatková, J. Fröhlichová, Z. Kadlecová

Přebírání materiálu pro kavárnu 7.12., 7,30-8,00 hod.:
Z. Kadlecová, M. Sionková, M. Sgariboldi, J. Sichel

Šatna (2+2):
14,30-16,00: J. Vařeka, R. Mazáčková
16,00-cca 18,30: R. Šebestová, K. Michalíčková

Kavárna (9-10):
Příprava (od 14 hod.): M. Sionková + dcera, M. Sgariboldi, V. Kašparová, K. Hladěnová, R. Šebestová, K. Michalíčková
Provoz do cca 16 hod.: M. Ždánský, M. Sionková + dcera, R. Šebestová, K. Michalíčková
Provoz od cca 16 hod.: M. Ždánský, M. Sionková + dcera, J. Vařeka, R. Mazáčková


Výtvarné dílny (cca 15, příprava od 14 hodin):
Čokoládová dílna: K. Frycová, J. Sichel
Korálková dílna: R. Belatková, M. Novotná + 1
Perníčková dílna: 3
Malovaná svíčka: Z. Kadlecová + M. Macková + 1
Svícen: dobrovolník + 2

Pečení (min. 25): Dobrovolníci se budou zapisovat do tabulky, která bude přílohou výzvy rodičům k pomoci.
Dodání materiálu a pití do kavárny: Dobrovolníci se také zapisují do tabulky.

Bylo domluveno, že v kavárně bude u jednotlivých produktů doporučená výše příspěvku.

6. Podnět MČ Praha 13 k rekonstrukci vstupu školy

Již několik let je opakovaně v Klubu otevíráno téma rekonstrukce vstupních prostor školy. Škola o tomto tématu průběžně jedná s MČ Praha 13. Na schůzce Klubu bylo domluveno, že Klub připraví stručný dopis s podnětem MČ Praha 13. Dopis bude k dispozici k podpisu rodičům v průběhu jarmarku (v šatně).


Zapsala: Vladana Adlerová