8.9.2014

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí, 8.9.2014, 18,30 hod.

Přítomni: J. Vařeka, V. Adlerová, M. Sionková, D. Satscheková, P. Macek, L. Šimková, T. Pourová, R. Mazáčková, M. Ždánský, R. Belatková, Z. Kadlecová, J. Fröhlichová, M. Novotná, M. Struška, Š. Armič-Sponza, E. Besson, A. Šimšová, K. Frycová, L. Holá, J. Vodička, D. Hildebrandtová, D. Bačkovská

Program:

1. Přivítání a stručná informace o principu fungování Klubu
2. Finance
3. Nejbližší akce
4. Termín další schůzky

1. Přivítání a stručná informace o principu fungování Klubu (předseda Klubu Jiří Vařeka)

Předseda Klubu přivítal přítomné, vyjádřil potěšení nad velkou účastí a zároveň všechny pozval k aktivní účasti také na dalších schůzkách a práci Klubu. Ředitel školy pak vyjádřil Klubu a jeho činnosti podporu.

Předseda Klubu dále seznámil přítomné se základními principy fungování Klubu: Zástupci tříd se scházejí dle potřeby, zpravidla 4x do roka. Mezi schůzkami probíhá komunikace e-mailem. Klub aktivně vyhledává oblasti, v nichž by mohl školu finančně, materiálně nebo organizačně podpořit. Zároveň se snaží vyhovět žádostem o podporu ze strany školy nebo školní družiny. V loňském roce byla hlavním tématem práce Klubu úprava školního pozemku a podpora školních programů primární prevence nežádoucího chování, předloni nákup sportovního vybavení pro 1. a 2. stupeň a nákup vybavení pro školní družinu. Letošní cíle stanovíme na další schůzce Klubu, jakmile budeme mít k dispozici požadavky školy, školní družiny a návrhy ze strany zástupců tříd.

2. Finance (pokladní Klubu Martina Sionková a místopředseda Klubu Vladana Adlerová)

Z loňského roku máme k dispozici cca 39 500 Kč.
V rámci třídních schůzek byly prozatím vybrány členské příspěvky a dary v celkové výši 89.700,- a další příspěvky jsou doručovány prostřednictvím učitelů a na bankovní účet Klubu. O aktuálním stavu budeme informovat na webových stránkách.

Závazky:
  • 2 500 Kč na spolufinancování pronájmu Spolkového domu na vánoční školní akademii. Zbytek nájmu (2 000 Kč) bude hrazen z prostředků, které na tuto akci Klub v loňském roce získal v rámci grantu MČ Praha 13.
  • cca 6 000 Kč na podporu školních projektů primární prevence nežádoucího chování (vycházíme z částky potřebné v loňském roce, částka bude upřesněna ze strany školy). Podpora této oblasti je jedním z dlouhodobých cílů Klubu.
Aktuální potřeby školy:

5 000 Kč na nákup odměn pro žáky v rámci 1. pololetí – jednohlasně odsouhlaseno
3 500 Kč na nákup poukázek na výtvarné potřeby pro autorky ilustrací nově instalovaných naučných panelů na školní zahradě – jednohlasně odsouhlaseno

Aktuální potřeby školní družiny:

Družina připravuje na říjen Den bláznivého klobouku, v jehož rámci by chtěla z každého oddělení (celkem 9) odměnit žáka s nejbláznivějším kloboukem. Pan Ždánský nabídl, že pro 9 vítězů zajistí knihy o zvířatech, paní Frycová nabídla výrobu čokoládových klobouků. Prosíme družinu o termín, kdy budou odměny třeba.

3. Termín další schůzky Klubu

Na základě domluvy s vedením školy byl stanoven termín další schůzky Klubu na pondělí 29.9.2014 od 18 hodin. Do středy 24.9.2014 prosím zasílejte náměty, co by Klub v letošním roce mohl realizovat, podpořit, zorganizovat nebo o čem byste na schůzce rádi mluvili.

Na programu bude:

a) Informace o stavu financí
b) Volba vedení Klubu
c) Organizace vánočního jarmarku
d) Projednání návrhů činnosti ze strany školy a školní družiny
e) Projednání návrhů činnosti ze strany zástupců tříd