Granty 2013

Na počátku roku 2013 připravil Klub tři projekty, které předložil MČ Praha 13 se žádostí o příspěvek. V dubnu 2013 přidělila MČ projektům finanční částku v celkové výši 12 000 Kč:

Projekt Olympiáda Mláďat 2013: Klub získal 2000 Kč na nákup odměn udělených v rámci loňské Olympiády Mláďat. Klub se podílel na spolufinancování projektu částkou 3 500 Kč.

Projekt Společně nás baví svět 2013: Klub získal 8000 Kč na nákup zařízení, vybavení a spotřebního materiálu pro školní družinu. Projekt byl spolufinancován ze strany Klubu částkou 5000 Kč.

Projekt Vánoční akademie 2013: Klub získal 2000 Kč na pronájem sálu na vánoční školní akademii. Klub se podílel na spolufinancování projektu částkou 3000 Kč.