Organizační zajištění VÁNOČNÍ AKADEMIE 2013 ZŠ Mládí

Organizační zajištění VÁNOČNÍ AKADEMIE 2013 ZŠ Mládí

Ve středu 18.12.2013 se ve Spolkovém domě uskutečnila tradiční vánoční školní akademie. Vystoupení dětí měla velký úspěch, rodiče i děti byli potěšeni, že se vše povedlo. Letos poprvé pomáhal při průběhu akademie také Klub přátel školy – dobrovolníci zajišťovali provoz šatny a v sále rodičům poskytovali informace a vyhledávali volná místa. Všem dobrovolníkům patří velké poděkování, že si v předvánoční náročné době našli čas a přišli pomáhat. Děkujeme!