Vánoční jarmark 2013

Vánoční jarmark 2013

V úterý 3.12.2013 se uskutečnil druhý vánoční jarmark, který Klub přátel školy pořádal ve spolupráci se školou. V průběhu podzimních týdnů žáci se svými učiteli připravovali v hodinách výtvarné výchovy nebo v družině drobné vánoční dárky, řada dětí i rodičů vyráběla dárečky také doma. Všechny vyrobené dárky žáci prodávali ve stáncích, menším dětem pomáhali při prodeji rodiče. Peníze, které děti za dárečky získaly, budou moci jednotlivé třídy použít dle svého uvážení. V loňském roce některé třídy použily získané peníze na třídní výlet, jiné adoptovaly zvíře v ZOO nebo třeba věnovaly peníze na charitu.

Na jarmarku ani letos nechyběla šatna, kavárna a výtvarné dílny, jejichž provoz zajišťovali rodiče. Také veškerý materiál věnovali rodiče.  Výtěžek ze šatny, kavárny i výtvarných dílen předčil loňský ročník – podařilo se získat 28 130 Kč! Tyto finanční prostředky budou použity na nákup rostlin pro  jarní výsadbu na školní zahradě. Osázení pozemku kolem nového, sponzorsky vybudovaného, hřiště je součástí záměru školy celkové úpravy okolí školní budovy.

Přestože částka získaná na jarmarku není malá, na osázení pozemku podle projektu, který je zpracován, určitě nebude stačit, proto uvítáme jakoukoli další pomoc.

Děkujeme všem učitelům, vychovatelům, ostatním zaměstnancům školy, dětem i rodičům za podporu letošního jarmarku a těšíme se na společně připravený další ročník.

Fotogalerie: Vánoční jarmark 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>